Zaman ve Mekan Neden Vardır?

Sayfayı Yazdırın
send email
Zaman ve Mekan Neden Vardır?
Zaman ve mekan, varlığın bireysellik teşevvüşünü (karmaşasını) gidermek için yaratılmış bir gerçeklik boyutudur.
Zaman, ayrılık bilincinde köklenmiş tüm korkularınızın farkına varmanız için size bakış aralığı sunar. Yavaşlatılmış bir filmin karelerini görebilmenizi sağlar.

Mekan ise tüm bu korku ve yanılsamaları "deneyimleyebileceğiniz" düzlemi sunar size.

Zaman ve mekan düzleminde, kendinize tanıdığınız bir "farkındalık" toleransı söz konusudur ki göresiniz, sindiresiniz, içselleştiresiniz ve deneyimleyerek bilesiniz.

Kendi gerçeğini bilmeyi, deneyimlemeyi ve içselleştirmeyi seçen insan sayısı yeterli bir düzeye çıktığında, "varlığın hakikatii" zaman ve mekan boyutuna akarken, aktığı yeri kendi öz niteliklerine doğru dönüştürmeye başlar.

Varlığın hakikati;
Tanımsız, zamansız, mekansız, sonsuz olduğu için,
Tüm tanımlar, tüm kalıplar ve doğrusal zaman algısı dağılmaya başlar.

Dinamik, genişleyen, sürekli yeniden yapılanan olduğu için,
Statik, sınırlı, kalıplaşmış tüm inanç sistemleri dağılmaya başlar.

An'da mevcut olduğu içindir ki,
Doğrusal zaman çok boyutlu haline, gerçeğe dönüşmeye başlar.

Ve ne olur?
Zamanın ve mekanın size sağlamış olduğu "farkındalık toleransı" ortadan kalkmaya başlar. Ektiğinizi biçmek için size hizmet eden zaman, henüz ektiğinizi dahi bilmediğiniz tohumların hasatlarını deneyim olarak önünüze getirir. Kıyam-etmekte zorlanan insanlık bunu kıyamet diye adlandırır.
Varlık, körlüğü, isteksizliği ve direnci ölçüsünde acı çeker. O ana kadar ötelenmiş olan karanlığı su yüzüne çıkar.

Toplu insan bilincinin, toplumların, ailelerin ve bireylerin henüz yaşamaya başladığı karmaşanın nedeni budur. Ve bu henüz bir başlangıçtır. Nereden baktığınıza bağlı olarak ortaya çıkan bir "ölüm veya doğumdur". Sur'un sesi artık daha gür yankılanmaktadır. Varlığın hakikati tüm katmanlara sirayet etmektedir.

Bu süreçte sadece ve sadece kendi ipinize tutunabilirsiniz! Zira, sizi yanılsamalara bağlı tutan halatlar kopmaya başlamıştır.

Halil Gül
aryanon.blogspot.com

0 yorum:

Yorum Gönder

 
^ Başa dön