Catherine'nin Öyküsü

Sayfayı Yazdırın
send email


Tobias'dan Öyküler


Gülün Meyvesini Al

Yaratıcı (Yaratan) Dizisi - 10 Mart 2001


Yeni evinin İçsel Odasında oturan kişi aileden biri, bizim Shaumbra dediğimiz biridir. Adı Catherine’dir. Bu gece biz onu ziyaret ettiğimizde, Catherine ağlamaktadır. Çok üzgündür. Kim olduğundan pek emin değildir. Kendisiyle baş başa kaldığı anlarda, Catherine hem kendine, hem de Ruha, Yuvaya gitmek zamanı olduğunu söylemiştir. Artık yaşamında ne bir amaç, ne de bir anlam görmektedir. Catherine çok gözyaşı dökmektedir, çünkü anlamamaktadır. Ruha tekrar, tekrar yanıtları sormuş, ama çok az şey duymuştur. Gelen yanıtlar sadece parçacıklar, sadece zerrecikler halindedir. Tamamlanmış ve bütün yanıtlar değildir. Bizim Catherine olarak adlandırdığımız ve aileden, Shaumbra'dan olduğunu bildiğimiz kişi, depresyon olarak etiketlediği bir halle savaşmaktadır. Bir tıp doktoruna gitmiş, ve depresyonunu atlatmak için haplar almıştır. Ama sevgili dostlar, içindeki bu derin hislerle, bu üzüntü hissiyle hapların bile başa çıkamadığını görmüştür.Catherine bu gece hıçkırıp ağlamaktadır, çünkü çok çeşitli şeyler denemiştir. Olmanın ve rol yapmanın ve iyi olmanın ve doğru şeyi yapmanın çeşitli yollarını denemiştir. Ama bunlar sanki yaşamında pek de işe yaramamıştır. Anlamamaktadır ve biraz da Ruhun onu yüzüstü bıraktığını hissetmektedir. Oh, rehberlerinin son birkaç yıldır gittiğini, içinde bilmektedir. Onun için çok anlamı olan bir işi kaybetmiştir. Bu işin yerine bir başkasını koymuştur ama yeni işi ona hiç de anlamlı gelmemektedir. Günlük çalışma yaşamında ona önemli gelen şeyi kaybetmiştir. Düşünceleri ve inançları yüzünden, kendi ailesinden bazı kişiler ondan kaçınmaya başlamıştır. Onunla konuşurken, sanki gereksiz yere konuşuyorlarmış gibi bir tavır almaya başlamışlardır. Bu konuşmalar, eskiden olduğu gibi anlamlı ve sevgi dolu değildir ve Catherine bunun nedenini anlamamaktadır.Catherine son zamanlarda, fiziksel olarak tükenmiş bir haldedir. Enerjisi düşüktür ve o bunun nedenini anlamamaktadır, çünkü şifacılara gitmektedir. İnsanın enerjisini yeniden-yapılandırmasını sağlayan kişilere gitmektedir. Bu, kısa bir süre için işe yaramakta, ama haftalık ya da aylık dönemlerde kalıcı olmamaktadır. Catherine anlamamaktadır; onun için de yaşlar gözünden akmaktadır. Catherine dediğimiz, aileden olan, hepimiz olan kişi, ilerlemenin bir anlamı, amacı olduğunu ya da her hangi bir arzusu olduğunu hissetmemektedir. Hiç bir şey yapamayacağını, bir kitap bile okuyamacağını, televizyon bile izleyemeyeceğini düşündüğü zamanlar vardır. Catherine tüm istek ve hislerinin onu terk ettiğini düşünmektedir. Eskiden sahip olduğu umut enerjisine artık sahip değildir.Şimdi burada Catherine’i anlatmayı bir an bırakalım ve neler oluyor, onu konuşalım. Bu zamanda çoğunuza neler olmakta, onu konuşalım. Siz eski enerjiden çıkıp da yeniye girmeye başladıkça, içinizin derinliklerinde yer etmiş olan birçok şeyi bırakmaktasınız. Size çok yakın olan, çok sevdiğiniz şeylerin birçoğunu bırakmaktasınız. Bunu yapmak, bir boşluk yaratmaktadır. Bu, bir boşluk yaratmaktadır. Catherine ya da siz, geri gidip de, önceden bildiğiniz şeyleri yakalamaya ve onun üzerine kurmaya çalıştığınızda, bu sınıflarda öğrendiğiniz şeyleri, ortaya çıkmakta olan tanrısal bir insan olarak öğrendiğiniz şeyleri alıp da, bunları eskiye uygulamaya çalıştığınızda, bunlar işe yaramamaktadır. Eski ile yeni, yağ ve su gibidir. Büyük bir boşluk alanı yaratmaktadır.Daha önce de değindiğimiz gibi, siz fiziksel, duygusal ve spiritüel olarak daha duyarlı olmaya başlamaktasınız. Ama daha herşey içeri girmemiştir. Siz hala eskiye tutunurken, bu yeni enerjilerin içeri girmesi zordur. Oh, evet, gerçekten de çoğunuz sabahın üçünde, bazılarınız da dördünde uyanıp da (kahkahalar), şimdi kim olduğunuzu merak ettiniz, yaptığınızın ne olduğunu merak ettiniz. Siz bu belli zamanlarda birkaç nedenden dolayı uyanmaktasınız. Bunlardan bir tanesi, Dünyaya gelmeden önceki zamana geri gidip de, dualite enerjilerinin çözümlenmesini sağladığınız, sizin rüya, bizimse realiteler dediğimiz bir diziyi tamamladığınızdandır. Siz bu yolculuklardan, karabasan hisleriyle, bazen de büyük bir stres hissiyle geri gelmektesiniz. Bu sizi uyandırmaktadır. Bizim sizi bu deneyimlerden özellikle uyandırdığımız zamanlar da vardır, çünkü işe gitmeden önce, en az birkaç saat dinlenmeye ihtiyacınız olduğunu bilmekteyiz! :-)Sevgili dostlar, insan olarak yaşadığınız hayatı düşünerek, kim olduğunuzu merak ederek, hangi yöne gitmeniz gerektiğini merak ederek sabahın üçünde ya da dördünde uyanmaktasınız. Çoğunuz için bulabileceğiniz en iyi çözüm, bırakmaktır, bırakmaktır. Biz sizin şöyle söylediğinizi duyduk, “Hangi yöne gideceğimi bilemiyorum. Bundan sonraki adımımın ne olacağını bilmiyorum. Artık neyin doğru, neyin yanlış olduğunu bilmiyorum; onun için de bırakıyorum, salıveriyorum.” Sevgili dostlar, bu kesinlikle uygun olan şeydir. Siz bıraktıkça, salıverdikçe, gerçek kimliğinizin, Ruhun, olduğunuz Tanrının sevgi dolu ellerine düşmektesinizdir. Bıraktığınızda, alevlerle dolu bir çukura düşmemektesinizdir. Bundan korkmanıza karşın, cehenneme düşmemektesinizdir. Siz, olduğunuz Tanrı’nın sevgi dolu ellerine düşmektesinizdir.Yaşamınızda kararlar almak, farklı olacaktır. Siz her gün kararlar alıp, seçimler yapmaya alışıksınız. Genellikle de üç seçimden birini yapardınız. Sola dönebilirdiniz, sağa dönebilirdiniz, ya da hiç hareket etmezdiniz. Seçenekleriniz, ışığa gitmek, karanlığa gitmek, ya da olduğunuz yerde kalmak olurdu. Seçenekleriniz, ilerlemek ya da gerilemek ya da hiç biri olurdu. Bugüne kadar günleriniz bu seçeneklere göre kararlar almakla geçti. Şimdi yaşamınıza girmekte olan yeni bir yol vardır. Siz bıraktıkça, bunu da berrak bir şekilde görebileceksiniz, ve bunu daha önce neden göremediğinize şaşacaksınız.Yeni enerjide seçenekler ışık ve karanlık ve nötr olarak; positif, nötr ya da negatif olarak; sağ, sol ya da orta olarak sınırlandırılmış değildir. Yeni bir seçenek vardır. Buna, TÜM diyelim, T-Ü-M-Ü.Size bambaşka bir seçenek sunulacaktır, ve bu bir biliş alanından gelecektir. Bu yeni çeşit bir seçenek, diğerlerinden üstün olan bir yanıt olacaktır. Bu bir biliş olarak gelecektir. Sağı, solu ya da ortayı seçmek gibi zihinsel bir alıştırma yapmayacaksınız. Bu üstten içeriye gelecektir. Bu, TÜMÜ olacaktır. Bu, TÜM Olan olacaktır. Bu size bir seçenek gibi gelmeyecektir. Bu sadece bir biliş, tanrısallığın bilişi olacaktır. Ve siz sonra o yöne doğru hareket edeceksiniz. Eski enerji insanı olarak, seçim yapmak konusundaki mücadelelerinize dönüp bakacaksınız. TÜM, size tamamlanmış ve herşeyi içeren ve bütün olarak görünecektir. TÜM, sevgi dolu görünecektir, oysa önceki seçenekleriniz sadece kısmen çözüm getirmiş gibi görünecektir.Kararlar almanın yeni bir yolu olacaktır, ama bunun meydana gelebilmesi için olması gereken başka bir şey vardır. Yaşamınıza girecek başka bir şey olacaktır. Şimdi, hıçkırarak sessizce oturan, bundan sonra ne yapacağını düşünen, bundan sonra nereye gideceğini düşünen Catherine’e geri geliyoruz. O şu anda, sağa mı ya da sola mı dönsün ya da olduğu yerde kalsın mı diye düşünmektedir. Yaşamında sadece bu seçeneklerin olduğunu sanmaktadır. O TÜMÜ daha görmemiştir. Diğer seçeneklerin üstünde oturan, bu parlayan bilişi görmemiştir. Yukarıya göz atmamıştır. Onun için de yaşamı ona gerçekten boş gelmektedir. Yaşamı ona gerçekten zor ve bir mücadele gibi gelmektedir, çünkü TÜMÜ görmemiştir.Catherine hayal kırıklığı içinde, ve belki de, yanıtları alamadığı için odaya girdiğinden daha fazla hayal kırıklığı içinde, İçsel Odasında kalkar ve odayı terk eder. Yeni Evinde dolanmaya başlar. Uzunca bir süredir Yeni Evinde yaşamasına karşın, onun ne kadar boş olduğuna şaşar. Oh, orada bir fırın vardır elbette. Mutfaktaki tezgahın üstünde hala sorunlarla, konularla dolu tepsiler de durmaktadır. Ama diğer odalarda fazla bir eşya yoktur. Bir de parlak bir ışık vardır, ama o daha bu ışıkla birleşmiş değildir. Gerçekten de bir titreşim duymuştur, özellikle de salıvermeyi gerçekleştirdiğinde. Bu mırıltıyı, uğultuyu, bu sessiz müziği, Ben, Tobias’ın sözünü ettiği bu titreşimi duymuştur, ama onunla daha tam olarak birleşmemiştir.Catherine Yeni Evinde dolanır durur, Ruhun yanıtlarla gelmesini dileyerek, bir odadan ötekine girer çıkar. Rehberlerinin gittiğini bile bile, onlardan geri dönmelerini ister. Onlarla pazarlık eder. Onlara daha nazik davranacağına ve onca iyiliği istemeyeceğine söz verir, yeter ki onlar Catherine’nin enerjisine geri gelsinler. Kendini çok üzgün ve çok yalnız hissederek, yeni evinde dolanır durur. Uzun bir yürüyüş için dışarıya çıkmaya karar verir. Belki de Yeni Evinin dışında, dualitede, günlük yaşamında, sokaklarda gözden kaçırdığı bir şey vardır. Belki de önemli bir uyarıyı kaçırmıştır. Belki oralarda, ona bir mesajı olan bir insan vardır!Önkapıya doğru giderken, gözünün ucuyla bir parıltı algılar. Bir şey Catherine’in dikkatini çeker ve onu yolundan alıkoyar. Catherine sağa ya da sola, hatta o anda bakışının odaklandığı yere bakmamaktadır. Onun yerine, bu şeylerin ötesine bakmaktadır. TÜM denilen bir yere bakmaktadır. Şimdi onun insani boyutuyla birleşen bu yeni boyutta, şimdiye kadar gözden kaçırdığına inanamadığı bir şey görür. Bu şey, Yeni Eve ayak bastığı andan beri oradadır. Masanın üzerinde, bir vazonun içinde, KRİSTAL bir GÜL durmaktadır.Bir oturum sırasında sizinle bunu onbir ay önce konuşmuştuk. Siz Yeni Evinize girdiğinizde, içerde tek bir şey vardı, ve o da kristal bir güldü. Size bu kristal gülün, bir meyveye sahip olduğunu söylemiştik. Bildiğiniz tüm güllerden farklı olarak bu gül, bir meyve vermiştir.Catherine bakışını, genel olandan (tipik olandan) TÜME çevirdi. Sonra güle yaklaştı, ve içini bir biliş kapladı. O noktada, “Bu gülle ne yapmalıyım?” sorusuyla mücadele etmemekteydi, çünkü TÜME bakmaktaydı. Güle dokun, güle dokunma, ya da hiç bir şey yapma diyen belirgin seçeneklerin ötesine bakmaktaydı. O TÜME bakmaktaydı, ve bu biliş içinde de ne yapacağını bilmekteydi. İnsani zihninin, dualitenin alışılmış işleminden geçerek, seçeneklerle mücadele etmesine izin vermedi. Gülün meyvesini almak, onu ağzına koymak, yutmak ve böylece onu varlığına getirmek zamanı olduğunu, sezgisel olarak bilmekteydi.Sevgili dostlar, Yeni Evinizdeki gülün meyvesi, yeni enerjide var olan tutkudur!Çeviri : Fevziye Peker

Derleme : Halil Gül

0 yorum:

Yorum Gönder

 
^ Başa dön